– Markedene har hatt høy fart inn i året. Risikoappetitten er på svært høye nivåer, multiplene er høye og aksjemarkedet er utsatt for en korreksjon, sier porteføljeforvalter Torje Gundersen i DNB Asset Management.

– En mulig trigger kan være treg vaksinering. Det gjør at vi i øyeblikket er nøytralt vektet aksjer i porteføljene til tross for et positivt makro- og markedsscenario for 2021 som helhet.

Høyere «multipler»

Børsindeksene har føket til værs, og de såkalte multiplene – altså hvor dyre aksjene er relativt til blant annet de regnskapsførte verdiene i selskapene (pris/bok) og analytikeranslagene på inntjeningen fremover («p/e») har steget.

Gundersen tror derfor optimismen kan avta hvis vaksineringen skuffer og det tar lengre tid å komme gjennom koronakrisen.

Da vil aksjekursene korrigere ned igjen.

Når pandemien kommer under kontroll, over sommeren, tror han imidlertid veksten vil ta seg kraftig opp.

– Dette vil være drevet av oppdemmet konsum- og investeringsbehov i privat sektor, samt ekspansiv finanspolitikk hvor Demokratenes flertall blir viktig. Sentralbankene gir gass; styringsrentene forblir lave, lange renter vil stige moderat, men holdes i sjakk av sentralbankenes kjøp av obligasjoner i markedet, sier han.

Den kommende amerikanske presidenten Joe Biden har lovet en støttepakke på 2.000 milliarder dollar som følge av koronakrisen. Bidens partifeller i Demokratene har flertall i begge kammer i Kongressen, noe som øker hans muligheter til å få det som han vil.

I tillegg driver den amerikanske sentralbanken Fed og andre sentralbanker omkring i verden å støttekjøper obligasjoner for å holde kursene på dem oppe – noe som gir generelt god stemning i markedene.

Har troen på disse sektorene

DNB-forvalteren tror det er utviklingen i rentene som blir mest avgjørende fremover. Sterk vekst og tro blant markedsaktørene på at prisveksten – inflasjonen – skal stige, vil dra opp lange renter, blant annet ettersom långiverne vil ønske å kompensere for den høyere prisveksten.

Økte renter vil generelt bety at prisen på kapital blir høyere, noe som alt annet like vil redusere tilgangen på kapital til å kjøpe aksjer.

For aksjeinvestorer virker dessuten høyere renter slik at verdien av hva selskapene tjener i fremtiden målt i dag blir mindre. Det betyr at såkalte vekstselskaper – der prisingen i stor grad baseres på hva de vil tjene en gang i fremtiden, som teknologiprodusenten på hjul Tesla, blir mindre verdt i dag om rentene stiger.

Prisingen av mer trygge og kjedelige aksjer, som har jevnt høye overskudd i dag, og gjerne betaler ut litt penger i utbytte til eierne sine hvert kvartal eller hvert år, blir mindre påvirket av denne effekten.

DNBs Gundersen regner med økte renter, og har vinnerlisten klar: industri, energi, råvarer, finans og syklisk konsum innen de globale aksjesektorene.

Samtidig har DNB en undervekt, altså anbefaler å redusert eksponering mot eiendomsaksjer, kraftforsyning, nødvendighetsvarer og helse.

Han tror mye av potensialet i aksjer er priset inn.

– Markedet har steget mye siden bunnen i mars i fjor, og mye positivt er priset inn i kursene, sier han, som derfor tror at sterk resultatvekst i selskapene fremover ikke vil gjenspeile seg i like sterk oppgang i aksjekursene.

Fantasyfond: Jonathan Castro har vært på Norgesturné og tjent penger. Nå skal han investere dem i aksjer
Artist og skuespiller Jonathan Castro får en innføring i aksjemarkedet av Kristin Skaug i Aksje Norge.
02:46
Publisert:

Gundersen og hans forvalterteam har en overvekt av norske aksjer sammenlignet med globale aksjer i porteføljene, ettersom norske aksjer verdsettes billigere enn de globale, noe som blant annet gjør at den avkastningen investorene får gjennom utbytte blir bedre.

– Vi tror resultatveksten blir sterk på Oslo Børs, sier han.

Hans favoritt-klasse nå er nordiske høyrenteobligasjoner, altså i lån til selskaper som ikke har såkalt investment grade-rating, og regnes som risikable. Han tror avkastningen her, når man justerer for at de er mer risikable, vil bli den høyeste fremover.

Storebrand-forvalter Hans Thrane Nielsen ser også frem mot vaksineringen, og på å se lavere smittetall.

– Lavere smitte må til for at verden skal kunne åpnes igjen, og at selskapene skal kunne fungere normalt. Hvis vaksinene virker som ønsket, bør selskapenes kostnadskutt i 2020 gjøre det mulig å nå dette årets noe høyere inntjeningsforventninger, sier han.

Hans Thrane Nielsen, forvalter i Storebrand.
Hans Thrane Nielsen, forvalter i Storebrand. (Foto: Mikaela Berg)

Han poengterer også at med dagens lave renter, som gir lav avkastning for rente- og obligasjonsfond, eller bankinnskudd, er aksjefond fortsatt foretrukket på lang sikt.

– Prisoppgangen på metaller, mat og hydrokarboner vil i løpet av 2021gi inflasjon og høyere langrenter, så får vi se hvordan aksjemarkedet håndterer det, sier han.

Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen trakk frem i sin ukesrapport at de tror selskapenes inntjening vil fortsette å overraske på den positive siden.

– Det vil gi medvind til aksjemarkedet gjennom 2021, skrev strategene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.