Siden mars har DNB Markets hatt et «nøytralt» syn på aksjemarkedet. Mandag morgen oppgraderte meglerhuset sitt markedssyn til «overvekt», som betyr «løp og kjøp!».

– Det som gjorde at vi nedgraderte i mars har, har nå spilt seg ut, sier Paul Harper, aksjestrateg i DNB Markets.

Bekymringene i mars var

  • veldig lave statsrenter med risiko for oppjusteringer
  • at renteheving i USA skulle komme på agendaen
  • at Hellas og Kina skulle komme på agendaen som mulig problemer.

– Nå mener vi disse tingene er priset inn i markedet. Hellas har kommet til det punkt hvor det verste er over. Kinesiske myndigheter har satt inn tiltak for å støtte økonomien, og de siste makrotallene fra Kina viser tegn til stabilisering.

– Og USA?

– Den forestående rentehevingen er ikke helt priset inn ennå, men det at det skjer på et eller annet tidspunkt i løpet av de neste månedene, er såpass godt kjent at jeg tror jeg ikke det vil senke aksjekursene veldig mye når det kommer. Federal Reserve er også tydelig på at det blir en gradvis prosess. Da bør ikke markedsreaksjonene være så store.

Selv om Harper er blitt mer optimistisk med tanke på børsoppgang, mener han ikke norske aksjer er billige målt i forhold til inntjening eller bokførte verdier, såkalt multipler.

– Den oppsiden vi ser, knytter seg mer til at inntjening i selskapene vokser, enn at det er mye å hente på høyere multipler.

– Hvor mye skal hovedindeksen gå?

– Ti prosent økning i løpet av de neste tolv månedene er ikke urealistisk.

Oppgraderingen av markedssynet til «overvekt» gjelder det nordiske aksjemarkedet.

– Vi er litt mindre entusiastiske på vegne av Norge enn for øvrige de øvrige landene Norden, gitt vårt forsiktige syn på energisektoren, sier Harper.

Blant norske selskaper, anbefaler DNB Markets blant andre Norsk Hydro og rederiet Golden Ocean.

Meglerhuset bytter ut oljetankrederiet Tanker Investments med Frontline i sin ukeportefølje (se ukeporteføljene på neste side).

Vedvarende optimister

Leif-Rune Rein, sjefstrateg i Nordea Markets, har hatt kjøpsanbefaling på aksjemarkedet lenge, men ikke for norske aksjer.

– Svakere oljeprisutvikling her hjemme gjør at vi har vært noe skeptisk til norske aksjer. Vi foretrekker japanske og amerikanske aksjer fremfor norske, sier Rein.

– Hvorfor?

– På grunn av svak oljepris og svakere kroner. Vi kommer fra høy vekst og går mot vekst, mens det er motsatt der ute.

Peter Karlsson, aksjestrateg i Handelsbanken Capital Markets, er en vedvarende aksjeoptimist.

– Vi har vært optimistiske til børsen hele året, og vi er fortsatt optimistiske. Tross uklarheter i Europa, har vi en akselererende økonomi. USA går sterkere, og Kina vokser tross en del problemer. Totalt sett tror jeg gjenopphentingen akselererer, og da ser europeiske og nordiske aksjer interessante ut.

Svensken er derimot betenkt når det gjelder norske aksjer.

– Her har vi vært forsiktige på grunn av oljepriskollapsen, og vi har vært nervøse for store norske selskaper som DNB og Schibsted. Derimot har vi likt aksjer i de øvrige nordiske land, og da særlig konsumentnære aksjer som sikkerhetsutstyrsprodusenten Autoliv og bilprodusenten Volvo, samt banker.

Les hele avisen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.