SEBs analytikere Harald Øyen, Halvor Strand Nygård og Terje Fatnes ser i den ferske rapporten om oljeservicebransjen, «SEB’s E&P Spending Survey», klare tegn på at oljesektoren har klart å reise seg etter det dramatiske oljeprisfallet for noen år siden.

– Vi må huske på at bransjen var gjennom verdens største slankekur. Oljeindustrien kuttet over tre år 500 milliarder dollar, og mellom 30 og 40 prosent av alle ansatte. Men bransjen har vist en evne og vilje til å endre seg som er helt historisk. Fokuset har gått fra krise og kutt, til nye prosjekter og vekst, sier Øyen.

Meglerhuset har gått igjennom økonomien og prosjektene i de 40 største oljeselskapene i verden, som står for 60–70 prosent av de globale investeringene innen olje og gass, og i tillegg gjennomført en rekke intervjuer med nøkkelpersoner i bransjen.

– Vårt viktigste budskap er at vi er i den første fasen av det vi mener er en ny oppgangssyklus, sier Øyen.

Forventer høyere investeringer

De klareste indikasjonene på dette er følgende, ifølge SEB:

  • Driftsinvesteringene til olje- og gasselskapene ventes å stige med syv prosent i 2018.
  • Oljeselskapene vil ikke klare å ta ned kostnadene på fremtidige prosjekter ytterligere, noe som gir positive ringvirkninger for oljeservice- og riggselskaper.
  • SEB bruker antallet endelige beslutninger om å investere i nye prosjekter som eksempel – det ligger i 2017 an til å bli tre ganger høyere enn i 2016.

Nygård påpeker at kostnadskuttene og tiltakene bransjen har igangsatt har fungert: Man er nå mer lønnsomme med oljeprisen på 50 dollar, enn man var da prisen var på 100 dollar.

– Man har tatt varige grep. Det har gjort at man nå igjen har evne til å investere i nye prosjekter, sier Nygård, før Fatnes bryter inn:

– Og når det gjelder investeringsvilje, har man allerede håndfaste bevis. Antallet offshoreprosjekter som er godkjent i år er så langt 17 – mot ni i hele fjor. Vi ligger altså an til en tredobling av prosjekter – og de fleste av disse er nye utvinninger, overalt i verden, sier han.

Utfordringer

Analytikerne stiller seg imidlertid litt tvilende til om oljebransjen, på lengre sikt, har lært av krisen man har vært inne i de siste årene.

– Som alltid i denne bransjen, er det få tegn til at noen selskaper vil gå motsyklus, og investere mindre i oppgangstider. Det gjør at oppturene i bransjen forsterkes, men også at nedturene forsterkes, sier Fatnes.

– Både oljebransjen og finansmarkedene har en imponerende evne til å glemme, sier Øyen.

Som mulige faktorer som kan spille inn på bransjen, peker analytikerne også på spørsmål om etterspørselen på lengre sikt vil gå ned, blant annet grunnet elektrifisering, og hvordan produktivitetsutviklingen i USA går.

SEB mener Statoil og Aker BP fremstår som de mest interessante aksjene å eie blant oljeselskapene, og peker på Subsea 7 og Aker Solutions blant oljeserviceaksjer. I riggsektoren peker SEB på Borr Drilling og Northern Drilling som nye interessante aksjer, i tillegg til Odfjell Drilling og Transocean.

Flere av disse vurderingene går igjen i ukeporteføljen til andre forvaltere: DNB Markets har valgt å ta inn Aker asa, for å eksponere seg mer i oljebransjen, mens Arctic Management Fund har tatt inn Odfjell Drilling i sin ukeportefølje.(Vilkår)