- Vi gjør dette for å sikre verdiene i selskapet og for samfunnet, sier styreleder Atle Eide til DN.

Det var hovedeier og daglig leder Gustav Witzøe som i helga tok kontakt med styret og ba om at utbetalingen på 2,4 milliarder kroner i utbytte for ifjor ble stoppet. Witzøe-familen eier 51 prosent av Salmar, og Witzøe gir dermed avkall på over en milliard kroner i utbytte.

- Det er ledelsen i lag med styret som diskuterte dette i helgen, og konkluderte på styremøte idag. Det er urolige tider, vet du, sier Eide.

DN spurte tirsdag formiddag flere av de største lakseselskapene om de vil redusere utbytte. DN ba Gustav Witzøe om å kommentere om hva Salmar ville gjøre med utbetaling av utbyttem, og Salmar ga Oslo Børs svar i ettermiddag.

- Gustav er selv en stor eier i Salmar, og han tok dette initiativet overfor styret om stanse utbetaling av utbytte, sier Eide.

- Slik verden er nå vil aksjonærene se positivt på at vi kan stå han av uansett hva som skjer, og at vi er rigget for den veksten som kommer etter at dette er over, sier Eide.

Selskapet kutter utbytte på grunn av "den usikkerheten som nå råder knyttet til spredningen av koronaviruset og de konsekvensene det kan ha for hele verdikjeden og en rekke lokalsamfunn langs kysten», skriver Salmar i en børsmelding.

"Viser samfunnsansvar"

- Hovedsaken til at vi gjør dette er at vi ønsker å ha størst mulig finansiell frihet, slik at vi som selskap kan komme oss gjennom dette uansett hva som skjer i laksemarkedet, sier Eide.

«I den gjeldende situasjonen mener styret at det å ikke utbetale utbytte, er et riktig tiltak for å ivareta både samfunnets og aksjonærenes interesser», skriver selskapet i børsmeldingen.

Det påpekes at Salmar har en sterk balanse og lav gjeldsandel.

- Vi har lav gjeld. Det er viktig at vi som lokalt eid selskap viser moderasjon og viser samfunnsansvar, sier Eide.

Salmar har investert og skal investere flere milliarder kroner i utvikling av nye havgående laksemerder, såkalte havmerder, og trenger kapital for å fortsette utviklingen.

- Vi må sikre at vi har egenkapital og kontanter. Vi skal sikre verdiene for selskapet og sdamfunnet. Dette var ikke vanskelig å bestemme, sier Eide.

«Styrets nye forslag til utbytte er derfor utelukkende knyttet til den nasjonale og globale unntakssituasjon som er oppstått og innebærer ingen endring av den generelle utbyttepolitikken, med forutsigbar utbetaling av overskuddslikviditet som fundament», heter det i meldingen.

"Må være edruelig"

Laksegründer Ola Braanaas i Firda Seafood mener det er lurt å beholde pengene i selskapet slik situasjonen er nå.

- Det er riktig og fornuftig å beholde pengene i selskapet. Det er helt riktig og fornuftig. Man må være edruelig i disse tider, sier Braanaas, som selv bare tar ut nok utbytte for å betale formuesskatten.

- Jeg tar ut utbytte for å dekke formuesskatten på åtte millioner kroner, sier Braanaas.

Heller ikke laksegünder Gerhard Alsaker planlegger å ta ut store utbytter i år.

- Vi er nok i en helt annen utbyttedivisjon enn Salmar, sier Alsaker.

Verdens største lakseselskap Mowi betalte utbytte på 2,60 kroner per aksje i mars.

- Vi har en annen utbyttepolitikk enn DNB og Salmar som betaler utbytte en gang i året. Vi betaler utbytte kvartalsvis og gjør neste utbyttevurdering i forbindelse med fremleggelse av vårt årsregnskap 13. mai, uttaler styreleder Ole-Eirik Lerøy i Mowi en tekstmelding til DN. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.