– Dette fremstår bare som et opportunistisk nedsalg som kommer kun fordi kursen har gått mye. Det viser en mangel på integritet, og er ganske drøyt, sier forvalter Eivind Veddeng i DNB Asset Management.

Torsdag morgen kunne energiselskapet Vår Energis to største eiere melde at det hadde gjennomført et aksjesalg i milliardklassen. 125 millioner aksjer var blitt solgt for en samlet sum på rett over fem milliarder kroner.

Salget kommer kun fire måneder etter at Vår Energi gikk på børs, og de to storeierne inngikk en såkalt «lockup-avtale» med meglerhusene, som inkluderer DNB Markets og Sparebank 1 Markets.

En slik avtale ville normalt hindret Eni og Hitecvision å selge ytterligere aksjer i en periode på et halvt år etter børsnoteringen – med mindre de fikk dispensasjon. Noe de også fikk.

Nå krangler Norges største fondsforvalter, DNB Asset Management, med Norges største meglerhus, DNB Markets. Begge er eid av Norges største bank, DNB. DNB Markets var tilrettelegger da Vår Energi gikk på børs, og DNB Asset Management og dets fondskunder er fjerde største eier i oljeselskapet.

– Tilretteleggerne har helt klart mulighet for å gi fritak, så om det er avtalebrudd, vet jeg ikke. Men et tillitsbrudd er det, og jeg synes det viser en mangel på integritet overfor oss, sier han.

Kraftig børsfall

Salget av aksjene fikk umiddelbart effekt på aksjekursen i Vår Energi da Oslo Børs åpnet torsdag morgen.

Selgerne kvittet seg med rundt fem prosent av alle aksjene, noe som øker den frie flyten i aksjen til rundt 16 prosent. Nedsalget ble dessuten gjort til en rabatt på mer enn tolv prosent, målt mot onsdagens sluttkurs.

Vår Energi-aksjen gikk følgelig rett ned på børs torsdag, og falt mer enn åtte prosent.

I noteringsprospektet fra da Vår Energi ble børsnotert, ble det gjort klart at tilretteleggerne, altså meglerhusene, kunne velge å gi selgerne fritak fra lockup-avtalen etter «eget skjønn». Hensikten med en lockup-avtale er å sikre at store aksjonærer ikke dumper aksjer kort tid etter at et selskap børsnoteres. Det gjøres for å beskytte nye investorer, som blir aksjonærer når selskapet børsnoteres.

Hvis dominerende eiere som Eni og Hitechvision står fritt til å selge aksjer i Vår Energi, kan det skapes et salgspress i aksjen, noe som påvirker aksjekursen negativt. Avtalen om at de binder seg til å ikke selge aksjer i en periode på 180 dager inngås med meglerhusene som tilrettelegger børsnoteringen.

Men tilretteleggerne kan likevel tillate salg tidligere, hvis de store eierne ber om det. Veddeng i DNB Asset Management erkjenner også at det er naturlig å ha en formulering om at tilretteleggerne kan gi fritak fra en slik avtale, men sier han knapt har sett noe lignende før.

Ifølge fondsforvalteren ble DNB Asset Managements eierandel i Vår Energi redusert i verdi med rundt 100 millioner kroner som følge av kursfallet torsdag.

I forbindelse med nedsalget som ble bekreftet torsdag, ble det opplyst at Eni og Hitecvision nå har inngått nye lockup-avtaler med en løpetid på tre måneder. Den setter ikke Veddeng noe lit til.

– Det er komisk at de får en ny lockup rett etter å ha «brutt» den opprinnelige. Det er ikke verdt papiret det er skrevet på, sier han.

Alfred Berg også kritiske

Heller ikke Leif Eriksrød i Alfred Berg er spesielt imponert over meglerhusenes opptreden. Kapitalforvalteren er femte største eier i Vår Energi etter DNB Asset Management.

– Vi har gitt tydelige tilbakemeldinger til meglerhusene, de vet hvor vi står, sier Eriksrød, som ikke vil gå nærmere inn på hvordan dialogen med meglerhusene har vært.

Han mener det skaper en voldsom volatilitet i aksjen med et slikt nedsalg, som egentlig skulle vært forhindret av en lockup, og mener det er «sabotasje av våre interesser» ved å gi fritak fra lockup-avtalen.

I likhet med Veddeng mener Eriksrød at den nye avtalen er lite verdt.

– Det gir egentlig ingen mening. Den har ingen verdi for oss, sier han.

DNB Markets er blitt forelagt kritikken i denne saken, og fått spørsmål om hva vurderingen var for å frita Eni og Hitecvision fra den opprinnelige lockup-avtalen.

I en tekstmelding skriver kommunikasjonsrådgiver Vidar Dalsbø i DNB:

«DNB Markets var en av tilretteleggerne for børsnoteringen av Vår Energi og gårsdagens nedsalg. Vi har dialog med våre kunder rundt transaksjonen og har ingen øvrige kommentarer på nåværende tidspunkt».

Sparebank 1 Markets har ikke besvart DNs henvendelser, hverken angående lockup-avtalen eller om kritikken fra forvalterne.

Torsdag har det ikke lyktes DN å komme i kontakt med Hitecvision-sjef – og en av Vår Energis grunnleggere – Ole Ertvaag.

Ifølge torsdagens børsmeldingen har den nye lockup-avtalen «samme ordlyd» som avtalen ved børsnoteringstidspunktet, og varer fra og med 13. juni.

Ikke veldig overraskende

DN har vært i kontakt med Vår Energi, og investorkontakt Ida Marie Fjellheim sier at selskapet foreløpig ikke har fått noen reaksjon fra Hitecvisions og Enis medaksjonærer.

– Selv om lockupen i utgangspunktet skulle vart til august, og dermed skulle markedet kunne forvente at de to store eierne ville sitte med aksjene til august, er det nok ikke veldig overraskende at dette nedsalget kom.

Fjellheim understreker at spørsmål om nedsalget må rettes til de relevante aksjonærene.

– Eni har gjentatte ganger vært tydelige på at selskapet vil være majoritetseier i Vår Energi, men det bør ikke være noen stor overraskelse at det kommer en liten justeringen av eierandelen, legger hun til.

Vår Energi-aksjen omsettes torsdag ettermiddag for rundt 42,1 kroner, mot de 40,2 kronene som var prisen per aksje i Eni og Hitecvisions nedsalg. Onsdag avsluttet Vår Energi-aksjen til 45,87 kroner, som betyr at nedsalget ble gjort til en rabatt på 12,4 prosent.

– Den eksepsjonelle utviklingen i aksjekursen har gitt oss muligheten til å plassere flere aksjer i markedet, noe som vil styrke likviditeten i aksjen, sa Enis finansdirektør, Francesco Gattei, i en pressemelding torsdag morgen.

Etter transaksjonen eier Eni rundt 63,1 prosent av aksjene i Vår Energi, mens Hitecvision sitter igjen med en eierandel på rundt 20,7 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.