Onsdag ettermiddag sprakk nyheten om at to av storeierne i energiselskapet Vår Energi, italienske Eni og oppkjøpsfondet Hitecvision, vurderte å selge aksjer for flere milliarder kroner.

Samlet ble det informert om et mulig salg av om lag 125 millioner aksjer, tilsvarende rundt fem prosent av utestående aksjer i Vår Energi. Ved børsslutt onsdag var disse aksjene verdt rundt 5,7 milliarder kroner.

Torsdag morgen ble transaksjonen bekreftet av Eni i en pressemelding på det italienske selskapets hjemmesider, og senere i en børsmelding fra Vår Energi selv. Storeierne fikk 40,2 kroner per aksje, noe som betyr en salgssum på rett over fem milliarder kroner.

Salget ble dermed gjort til en rabatt på 12,36 prosent fra gårsdagens sluttkurs på 45,87 kroner.

– Den eksepsjonelle utviklingen i aksjekursen har gitt oss muligheten til å plassere flere aksjer i markedet, noe som vil styrke likviditeten i aksjen, sier Enis finansdirektør Francesco Gattei.

Etter transaksjonen eier Eni rundt 63,1 prosent av aksjene i Vår Energi, mens Hitecvision sitter igjen med en eierandel på rundt 20,7 prosent.

Vår Energi-aksjen faller rundt åtte prosent ved børsåpning torsdag morgen.

Ny lockup-avtale

Av de knappe 125 millioner aksjene som ble vurdert solgt var det Hitecvision som sto for brorparten, med rundt 80 prosent, mens Eni sto for den gjenværende andelen.

Det er samtidig blitt inngått en ny såkalt lockup-avtale i forbindelse med salget, som gjør at Eni og Hitecvision ikke får selge ytterligere aksjer de neste tre månedene.

I forbindelse med dette salget har de to storeierne blitt fritatt fra en lockup-avtale som ble inngått i forbindelse med børsnoteringen, men har gitt forsikringer om at de har alle intensjoner om å fortsette å være aktive eiere. Eni sier også det skal fortsette å være største eier.

Etter transaksjonen økes den frie flyten av Vår Energi-aksjer i markedet fra rundt 11,2 prosent til om lag 16,2 prosent.

De stadig høyere olje- og gassprisene de siste årene har gitt eierne Eni og Hitecvision mulighet for å ta ut høye utbytter. De siste tre årene har de to til sammen tatt ut 3,1 milliarder dollar, nærmere 28 milliarder kroner målt i dagens dollarkurs.

Lunken debut – men kraftig opptur senere

Spiren til selskapet var sammenslåingen av tre mindre Hitecvision-selskaper. Siden ble amerikanske Exxons opererte felt i Norge kjøpt, en fusjonerte med Eni og til slutt ble Exxons ikke-opererte felt kjøpt i 2019.

Etter fusjonen mellom Aker BP og Lundin vil Vår Energi bli det tredje største selskapet på norsk sokkel om en ikke regner med statlige Petoro. Vår Energi har i dag en produksjon på 247.000 fat dagene, en produksjon selskapet regner med vil øke til 350.000 fat ved utgangen av 2025.

Vår Energi ble altså børsnotert i midten av februar i år, etter et nedsalg fra eksisterende eiere. I den forbindelse måtte nye investorer ut med 28 kroner per aksje de ville kjøpe, eller tegningskursen på fagspråket.

Etter første børsdag ble Vår Energi verdsatt til 69,1 milliarder kroner, mot en verdsettelse på 70 milliarder før børsnoteringen. I månedene som har fulgt har aksjekursen imidlertid steget kraftig.

Målt mot tegningskursen i nedsalget i forkant av børsnoteringen er dagens aksjekurs nesten doblet, og selskapet verdsettes nå til rundt 114 milliarder kroner. Kursoppgangen er på over 70 prosent siden debutdagen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.