Oslo Børs-noterte Vår Energi meldte tirsdag morgen om produksjonstall for fjerde kvartal, i forkant av fremleggelsen av fjerdekvartalsrapporten om et par uker, slik det har for vane.

I fjorårets siste kvartal endte produksjonen på 214.000 fat oljeekvivalenter per dag, det samme som det foregående kvartalet, men ned 18 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2021.

Den lavere produksjonen i fjerde kvartal 2022 oppgis å være grunnet brannen på Åsgård B-plattformen i november.

Den gjennomsnittlige, realiserte oljeprisen i kvartalet endte på 115 dollar per fat, og selskapet skriver at den sterke pristrenden dermed fortsatte. Den realiserte gassprisen endte på 182 dollar per fat. Rundt 30 prosent av gassvolumet var på fastpriskontrakter i kvartalet, opplyses det.

Nye nedskrivninger

Videre går det frem at selskapet estimerer nye nedskrivninger i kvartalet på rundt 100 millioner dollar før skatt, hovedsakelig knyttet til Balder-prosjektet. De nye nedskrivningene kommer etter at selskapet i tredje kvartal bokførte en nedskrivning på 573 millioner dollar, også da knyttet til Balder-prosjektet.

Vår Energi skriver i tirsdagens melding at det ikke er noen andre endringer med hensyn til prosjektet.

Selskapet meldte i midten av september at det måtte jekke opp kostnadsestimatene knyttet til prosjektet med 11,5 milliarder kroner, slik at de samlede investeringskostnadene nå er oppe i rett over 40 milliarder kroner.

Oppjusteringen kom på grunn av et større arbeidsomfang, fortsatte forsyningskjeder under press, samt ettereffekter av koronapandemien, opplyste selskapet.

Samtidig ble det klart at produksjonsstart fra feltet ble utsatt til tredje kvartal 2024.

Valutagevinst

Grunnet svekkelsen for den amerikanske dollaren mot slutten av fjoråret venter Vår Energi å bokføre en valutagevinst på rundt 280 millioner dollar, eller nærmere tre milliarder norske kroner. Selskapet opererer i norske kroner, men har rentebærende lån i amerikanske dollar.

Utover nedskrivningene og valutagevinsten skriver Vår Energi at det venter en skatteregning på 17 milliarder kroner i kvartalet. En siste betaling til ExxonMobil på rundt 340 millioner dollar kom også i kvartalet, etter kjøpet av den amerikanske gigantens andeler på norsk sokkel som først ble meldt i 2019.

Selskapet vil også bokføre en utbyttebetaling på 290 millioner dollar for tredje kvartal i regnskapet, opplyses det.

Vår Energi har falt rett over seks prosent på børs så langt i 2023, og verdsettes til 78,6 milliarder kroner på Børsen.

Den fullstendige fjerdekvartalsrapporten blir lagt frem torsdag 16. februar. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.