Mandag morgen kom Verdipapirfondenes forening (VFF) med oppdatert statistikk over norske fond for mars måned.

– Mars var en svært dramatisk måned. Koronapandemien snudde verden på hodet og skapte stor usikkerhet i finansmarkedene med påfølgende kraftige kursfall. Dette har, naturlig nok, påvirket en del fondssparere, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF, i en pressemelding.

Mars var preget av kraftige kursfall både på børser og i rentemarkedet, og spesielt det norske høyrentefond ble rammet hardt.

Norske aksjefond hardest rammet

Det var høy aktivitet gjennom hele måneden, og det endte med nettosalg for både aksje- og rentefond. Nettosalget av aksje- og kombinasjonsfond var på 37,8 milliarder kroner, mens nettosalget av ulike typer rentefond var på 25 milliarder kroner.

Forvaltningskapitalen til rene aksjefond falt med 13,7 prosent. For de norske aksjefondene falt kapitalen med hele 19,3 prosent.

Av rentefond ble spesielt høyrentefond hardt rammet, som faller under «andre rentefond». Denne type fond så forvaltningskapitalen falle med 12,5 prosent.

Personkunder solgte for 12,2 milliarder

Personkunder solgte verdipapirfond for 12,2 milliarder i mars, noe som tilsvarer rundt fem prosent av forvaltningskapitalen deres.

Personkundene solgte aksje- og kombinasjonsfond for 6,3 milliarder kroner og rentefond for 5,9 milliarder.

Profesjonelle kunder som kommuner, pensjonskasser og forsikringsselskaper solgte verdipapirfond for 46 milliarder kroner.

Markedet vil hente seg inn igjen

Zakariassen viser til at til tross for kraftige salg i mars, så er forvaltningskapitalen på nivå med januar 2019.

– Til tross for at et fall på 141 milliarder kroner i den totale forvaltningskapitalen kan virke stort, er det verdt å se på utviklingen i et lengre perspektiv, mener Zakariassen, og legger til:

– Det norske verdipapirfondsmarkedet har opplevd en formidabel vekst i flere tiår. Til tross for flere kriser underveis, som finanskrisen i 2008 og dot.com-boblen ved tusenårsskiftet, har markedet klart å hente seg inn igjen. Dette vil skje også denne gang, selv om det kan ta tid.

Salg for personkunder også i februar

I februar måned, da koronaviruset ikke rammet markedet før helt på slutten av måneden, viste tallene til VFF at norske fondskunder skjøt 52 millioner kroner inn i løpet av måneden.

Personkundene tok derimot ut 600 millioner fra fond, og profesjonelle kunder som kommuner, pensjonskasser og forsikringsselskaper solgte verdipapirfond for netto 35 millioner kroner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.