Volvo Cars har bestemt å sette emisjonskursen på 53 svenske kroner når selskapet går på børs i Stockholm fredag, én dag senere enn tidligere kunngjort.

Dette er helt i bunnen av det som var ventet. Volvo Cars hadde i forkant av børsnoteringen operert med et prisintervall på mellom 53 og 68 kroner per aksje. I en pressemelding opplyser samtidig Volvo Cars at selskapet reduserer størrelsen på nyemisjonen fra 25 til rundt 20 milliarder kroner.

Emisjonskursen på 53 kroner innebærer at Volvo Cars vil ha en markedsverdi på rundt 155 milliarder svenske kroner når selskapet debuterer på børsen fredag morgen. Børsnoteringen kommer akkurat litt for sent til å få med seg den begeistringen for børsnoteringer som preget markedene for bare noen få måneder siden.

Kinesiske eiere sukret betingelsene

Geely Sweden Holding, de kinesiske eierne av Volvo Cars, har sett seg nødt til å bedre betingelsene for å få gjennomført kapitalinnhentingen, i et marked som i høst er blitt mye tyngre for nye børsnoteringer, blant annet av frykt for enda mer koronatrøbbel og forventninger om høyere renter.

Geely har bestemt seg for å ikke bruke sin rett til å utvide emisjonen med rundt en femtedel. Videre så Geely seg rett før helgen nødt til å omgjøre sine stemmeberettigede a-aksjer til ordnære b-aksjer, etter press fra store institusjonelle svenske investorer. I praksis betyr dette at Geely løsner litt på jerngrepet det har på Volvo Cars, og at Geelys andel av stemmene reduseres fra 97 prosent til 78 prosent etter børsnoteringen.

Den svenske pensjonskjempen Alecta sier rett ut til avisen Dagens Industri at den nå tegner seg til emisjonen på grunn av de bedrede betingelsene – altså lavere pris og mindre makt til Geely. Det vakte på forhånd en viss oppmerksomhet at Alecta, en av de største eierne på Stockholm-børsen, ikke var med som hjørnesteinsinvestor i emisjonen.

Lang vei mot børsnotering

Børsnoteringen av Volvo Cars kommer tre år etter den først var planlagt. Den begynnende handelskrigen mellom USA, Kina og Europa tvang de kinesiske eierne til å trekke den planlagte børsnoteringen i 2018.

Volvo Cars prises nå betydelig lavere enn elbilprodusenten Polestar, som beskrives som et uavhengig spin-off-selskap av Volvo Cars, og som eies av Geely/Volvo Cars. Ifølge Financial Times planlegges en egen børsnotering av Polestar neste år, verdsatt til vel 170 milliarder svenske kroner.

Volvo Cars solgte i fjor 662.000 biler, mot Polestars 10.000 biler.

Både Volvo Cars og Polestar har hovedkontor i Göteborg. Volvo Cars er AB Volvos tidligere personbildivisjon, Volvo Personvagnar, som i 1999 ble skilt ut og solgt til amerikanske Ford Motor Company, og videre til kinesiske Geely Holding i 2010.

Den gjenværende svenske delen av AB Volvo produserer lastebiler, busser, anleggsmaskiner og industrimotorer, i tillegg til finansielle tjenester. Selskapet er notert på børsen i Stockholm.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.