– Yara leverer sterk kapitalavkastning i et volatilt marked. Jeg vil gjerne berømme hele organisasjonen for solid innsats, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i en pressemelding og viser til at driftsresultatet før ned- og avskrivninger, og justert for engangseffekter, fikk en oppgang på 50 prosent.

Yara opplevde et solid fjerde kvartal i 2021, med forbedrede marginer grunnet høyere salgspriser.

Men selskapet tar også nedskrivninger på 2,2 milliarder kroner, som for det meste skyldes Dallol-gruveprosjektet i Etiopia, kommer det frem i rapporten for fjerde kvartal 2021.

Aksjekursen faller med fem prosent fra start.

Ekstraregning for gass

Her skriver også selskapet, som har vært sterkt preget av høye priser på gass, en viktig innsatsfaktor i gjødselproduksjonen, at det forventer at kostnadene knyttet til denne råvaren vil ligge 900 millioner dollar og 700 millioner dollar høyere enn i fjor i henholdsvis første og andre kvartal i år. Det utgjør i alt en ekstraregning på hele 14 milliarder kroner.

Aksjen faller tungt fra start, og var ned mer enn seks prosent på det meste. Noen minutter etter børsåpning faller den fem prosent.

Yaras markedssituasjon er god, med høye nitrogenpriser som reflekterer både sterk etterspørsel og tilbudsknapphet, skriver Yara. Men selskapet er bekymret for høye og volatile naturgasspriser, som kan være en utfordring for den europeiske nitrogenindustrien.

– Noe som bidrar til bekymring for global matvaresikkerhet, i en situasjon med en allerede stram tilbudssituasjon for alle de viktigste næringsstoffene, heter det i rapporten.

Kjøpsmulighet

Analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto mener at resultatene vitner om at det er mye usikkerhet i forkant, noe selskapet selv varslet om og at prisene har vært svært volatile.

Om nedgangen sier Sivertsen at det ofte blir en negativ reaksjon i markedet dersom et selskap skuffer på inntjeningen, noe som er tilfellet her.

– Men det er et solid selskap med sterke balanser og bra utbytte. Det er en hyggelig måte å komme seg inn i aksjen på i dag. Men det er nok en del investorer som trykker på salgsknappen i dag fordi de ikke liker usikkerhetene.

Analytiker Tomas Skeivys i Norne Securites tror det er lite sannsynlig for dramatiske endringer i estimatene. En vesentlig nedgang i aksjeprisen ser han på som en god kjøpsmulighet.

– Yaras tall var svake og levde ikke opp til forventningene, men mest på grunn av tidsforsinkelser i nitrogenprisene, som filtrerte gjennom resultatet, skriver Skeivys.

Venter på gassutvikling

Videre skriver selskapet at høyere salgspriser «mer enn utlignet økte energikostnader» i fjerde kvartal.

– Situasjonen fremover vil avhenge av markedsutviklinger innenfor ammoniakk globalt og naturgass i Europa.

Selskapet melder om en fortjeneste per aksje på 1,9 dollar, en oppgang fra 0,76 dollar for samme kvartal 2020. Kontantavkastningen per aksje for hele året var på 58 kroner, inkludert et utbytte på 30 kroner per aksje som selskapet melder om tirsdag.

Omsetningen var på 44 milliarder kroner, og driftsinntektene var på 12 milliarder kroner. Omsetningen er en kraftig forbedring fra samme kvartal 2020, da tallet var på 25 milliarder kroner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.