Gjødselselskapet Yara varslet i en børsmelding tidlig manfag morgen at selskapet avvikler alle innkjøp av kalium fra Hviterussland.

– Dette er ikke noe vi har lyst til å gjøre, men situasjonen i verdikjeden har utviklingen har utviklet seg slik at det ikke blir mulig å fortsette å kjøpe fra Hviterussland, sier Yara-sjef Svein Tore Holsether til DN.

Konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.
Konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara. (Foto: Elin Høyland)

Yara-aksjen falt umiddelbart med rundt to prosent mandag morgen, men aksjen hentet inn alt, og vel så det, utover formiddagen.

Motvillig stopp

«Konsekvensene av sanksjonene mot Hviterussland er at Yaras mulighet til å positivt påvirke sikkerheten og arbeidsforholdene til Belaruskalis arbeidere reduseres. Vi har engasjert oss sterkt i dette arbeidet og derfor er denne utviklingen skuffende. Yara opprettholder imidlertid ambisjonen om å fortsette samarbeidet med Belaruskali innen HMS som ble etablert i 2021, i tett samarbeid med den uavhengige fagforeningen i Belaruskali og i full overensstemmelse med gjeldende sanksjoner», sier Svein Tore Holsether i børsmeldingen.

Han presiserer til DN at beslutningen ikke har direkte sammenheng med sanksjonene, men at de indirekte effektene ble for krevende.

– Sanksjonene og de indirekte effektene ble vanskelige, og etter hvert umulige. Det går blant annet på logistikk og transport, og her ble det for stor usikkerhet for leveransene sier Holsether.

Sanksjonenes påvirkning på leveringskjedene har for eksempel gjort det stadig vanskeligere for Yara å få transportert kaliumen fra produsenten i Hviterussland og ut til Yaras fabrikker. Dette er en transport som vanligvis skjer med skip.

Yara må nå erstatte kaliumen fra Hviterussland med leveranser fra andre steder, Holsether sier Yara, sammen med Kina og India, er verdens største kjøpere av kalium. Han vil ikke si hvor Yara nå vil kjøpe, men han forsikrer at selskapet har en bred portefølje med leverandører.

Canada, Hviterussland og Russland er verdens største produsenter av kalium, som Yara bruker som innsatsfaktor i produksjon av kunstgjødsel.

Holsether mener det er vanskelig å si om dagens beslutning vil føre til at kaliumprisen stiger, mer enn den alt har gjort på grunn av all uro og usikkerhet i markedet. Kaliumprisene er i dag rundt tre ganger så høye som for et år siden.

– Det er vanskelig å regne på dette, og det gjenstår å se om prisene stiger, sier han.

Skyhøye gasspriser gjorde at Yara i fjor høst så seg nødt til å stenge ned produksjon av ammoniakk ved flere fabrikker i Europa. Mye av denne kapasiteten er nå tilbake igjen, men Holsether er bekymret for de økte kunstgjødselprisene.

– Det er ikke tvil om at dette har effekter på matprisene ut til forbrukerne, og vi ser med bekymring på matvaresikkerheten mange steder i verden, sier han.

Mot fagforeningenes vilje

Yara påpeker at selskapet, med støtte fra menneskerettighetsorganisasjoner og fagforeninger, har brukt sin markedskraft i Hviterussland til å fremme menneskerettigheter og forbedringer innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) for de ansatte i leverandørbedriften Belaruskali.

– Fagforeningene mener absolutt at vi må bli, og det er beklagelig at vi nå må gjøre dette, sier Holsether.

Han sier Yara opprettholder kontakten med Belaruskali og fagforeningene, med tanke på å gjenoppta innkjøp på et senere tidspunkt.

Beslutningen møter forståelse blant menneskerettighetsforkjempere, som har sett en forverring for menneskerettighetene i landet i kjølvannet av det meget tvilsomme presidentvalget i august 2020.

– Gitt den forverrede menneskerettighetssituasjonen i Belarus og økt press mot selskapet, er det en forståelig beslutning av Yara å trappe ned virksomheten i landet. Vi utfordrer Yara til å gjøre det selskapet kan for at lokale arbeideres rettigheter ivaretas i prosessen, sier Geir Hønneland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité i en melding.

Yara har en markedsverdi på rundt 114 milliarder kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.