At obligasjonseierne i kriserammede Havila Shipping på mandag endte med å stemme ja til styrets forslag til restrukturering, tyder på at Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker og Solstad Offshore ikke var blant obligasjonseierne i Havila. Som vi så i Rem Offshore var hele meningen bak Solstads kjøp av Rem-obligasjoner å kunne stemme ned forslaget til restrukturering for dermed å kunne tvinge frem en overtagelse av Rem.

Følg utviklingen på Oslo Børs på DN Investor.