Fred. Olsen Energy meldte i dag at største aksjonær Bonheur, med over 50 prosent av aksjene, har bedt om at det innkalles til en ekstraordinær generalforsamling for å behandle et forslag om å endre navn på selskapet til Dolphin Drilling.