Sett fra utsiden hersker det komplette kaos i farmasiselskapet Bionor Pharma som i mange år har forsøkt å utvikle en vaksine og kur mot HIV. Denne uken har konsernsjef David Horn Solomon fratrådt og tre styremedlemmer har trukket seg. I en børsmelding fremgår det at styremedlemmene går av fordi de er uenige i selskapets nye strategi.

Følg utviklingen på Oslo Børs på DN Investor.

Av børsmeldingen fremgår det at styret nå vurderer selskapets strategi og finansieringsplaner.