Bionor Pharma-aksjen kollapser over 40 prosent etter at selskapets ledelse har annonsert en rettet emisjon på 45 millioner kroner. Dette skal ifølge ledelsen holde selskapet flytende gjennom første halvår i år. Enda verre, i børsmeldingen heter det at det forberedes en enda større emisjon på mellom 375 og 425 millioner kroner som er nødvendig for å holde selskapet flytende til første kvartal 2019 da det er håp om at selskapet skal tjene penger.

Bionor