Den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs har samlet sine aksjestrateger for USA, Europa og Asia for å spå om aksjemarkedene i 2018. Banken spår ni prosent oppgang i den brede aksjeindeksen S&P 500, fordelt på 6,6 prosent kursoppgang og 2,4 prosent utbytte.