Ingeniørrådgivningsselskapet Norconsult er i gang med handelen på Oslo Børs etter at selskapet ble tatt opp til notering (IPO eller «initial public offering» på fint.) Aksjen handler rundt 19 kroner som er tegningskursen som ble satt i forbindelse med nedsalget, der en rekke ansatte solgte aksjer.