Hovedindeksen faller cirka 2,5 prosent til under 740 poeng etter oljeprisens kraftige fall fra over 30 dollar per fat i går til nede på 28-tallet nå. Den utløsende årsaken er Det internasjonale energibyrået (IEA) som spår at global oljeetterspørsel er ventet å falle med 9,3 millioner fat per dag i 2020. Oljeforbruket faller dermed ned til nivået i 2012, og en vesentlig årsak er fallet i flytrafikk og annen transport.