Med fare for å lyde provinsiell så er det veldig spennende med dagens melding om at et infrastrukturfond styrt av investeringsgiganten Goldman Sachs har inngått avtale om å kjøpe 72 prosent av lakserederiet Frøy fra Salmar. Goldman Sachs betaler 76,5 kroner per aksje.

Frøy driver en flåte av brønnbåter og servicebåter som brukes til ulike arbeidsoperasjoner.