DNB-aksjen faller over to prosent på formiddagen i dag, og årsaken kan mest trolig oppsummeres i ett ord, Hellas. Det er et bredt kursfall på Oslo Børs og Europa forøvrig, men banksektoren er en av de største taperne. Bankindeksen under den europeiske samleindeksen Stoxx 600 er ned 2,9 prosent nå i formiddag.

Dette er trekk vi kjenner igjen fra bankkrisen i 2008 og 2009 da DNB-aksjen falt kraftig til tross for at norske myndigheter gjorde det klart at den ville gjøre alt som var nødvendig for å støtte banken gjennom likviditetskrisen. Norske støttetiltak hjalp ikke stort for å støtte opp under DNB-aksjen når resten av verdens bankaksjer sto i brann på grunn av konkursfrykt.

DNB-aksjen falt fra et førkrisenivå på rundt 85 kroner til en bunn på under 16 kroner i januar 2009. Først i desember 2010 var aksjekursen tilbake på samme nivå som før krisen. I dag står aksjen i nesten 130 kroner. Det forteller at bankkrisen ga store tap for aksjonærene på kort sikt, men har i ettertid vist seg å være en gullgruve for aksjonærene. Årsaken er finansmyndighetene som har krevet at bankene øker kapitaldekningen dramatisk. Det er kundene og de ansatte som har betalt regningen.

Investorer som skjønte dette i starten av 2009 da kursen sto i 16 kroner har tjent en formue.

Nå er det Hellas-krisens som tynger verdens banksektor. Hellas har i praksis vært konkurs i mange år, det er ingen som har innbilt seg at landet vil være i stand til å betjene sin enorme gjeld. Med en mulig Grexit nærmer det seg et formalisert mislighold av gresk statsgjeld. Dersom EU opphever støttetiltakene overfor greske banker vil disse bankaksjene bli like mye verdt som en doven øl på Syntagma-plassen.

Dette kombinert med usikkerheten knyttet til hvilke europeiske banker som vil bli hardest rammet av en gresk kollaps er ren gift for investorenes interesse i å investere i aksjer.

DNB-aksjen må regne med å bli nesten like hardt rammet av kursfallet som øvrige europeiske aksjer. Finanskrisen lærte oss at investorene i slike tider ikke evner å skille mellom skitt og kanel. Alt selges unna.

Selv om DNB ikke er eksponert mot Hellas, er banken eksponert mot oljeprisen så det holder. Brent spot faller i dag ned under 60 dollar per fat på grunn av Hellas-uroen. Det er altså indirekte effekter som kan være svært viktig å fange opp for investorer i DNB-aksjer.

Så langt i år er DNB-aksjen opp med 15 prosent, mens den europeiske bankindeksen er opp 11 prosent.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.