Etter at DN publiserte denne kommentaren har vi fått følgende presisering fra konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest: Sparebanken Vest har en begrenset direkte eksponering mot oljerelatert virksomhet. Samlet eksponering mot Offshore, Supply & Rigg er i underkant av 1,3 mrd.