- Nyhetsstrømmen rundt Hellas preger markedet i Europa en god del, sier aksjestrateg Erik Roland i Nordea Markets.

Roland viser blant annet til meldingene om at IMF skal ha trukket seg fra gjeldsforhandlingene med Hellas, mens det kommer andre signaler rundt IMF, blant annet fra Tyskland, fredag.

- Det er tydelig at markedene er ukomfortable med situasjonen, og handelsvolumene er lave, sier han.

Fordøyer nøkkeltall

Investorene fordøyer en del indikatorer som har kommet den seneste tiden som SSBs oljeinvesteringstelling fredag og tall fra Det internasjonale energibyrået (IEA) og USAs energiinformasjonskontor (EIA) tidligere i uken, mener Roland.

- Rapportene fra IEA og EIA indikerer høyere oljeetterspørsel, men det er samtidig en del usikkerhet på tilbudssiden. Den siste tiden har det blitt indikert at produksjon og eksport fra Iran og Irak kan ta seg kraftig opp for eksempel dersom sanksjonene mot Iran oppheves, sier han.

Han understreker at deres syn fremdeles er at oljeprisen skal opp mot lutten av året og at de venter at tilbudet vil falle drevet av færre produserende brønner i USA.

Sektoroppdatering på oljeservicebransjen

UBS gjør en mindre sektoroppdatering på oljeservicebransjen fredag, hvor meglerhuset fremhever at enkelte selskaper kan oppleve høyere markedsverdsettelser fremover.

Med bakgrunn i hvor mye verdsettelse har falt og UBS-analytikernes anslag for oljeprisutviklingen fremover, ser man rom for høyere multipler.

Det understrekes at variasjonen mellom enkeltaksjer imidlertid vil være stor, som en refleksjon av de individuelle resultatutsiktene.

UBS fremholder ukonvensjonell olje og gass i USA som en sektor hvor aktivitetsnivået kan hente seg inn igjen allerede i andre halvår 2015, mens dypvannssegmentet ser tøffere ut i det korte bildet.

Med leteaktiviteten på lavnivåer, gjentar UBS-analytikerne sine tidligere salgsanbefalinger på Petroleum Geo-Services (PGS), TGS-Nopec og CGG.

Seadrill falt

Seadrill var blant aksjene med høy omsetning som falt mest. Financial Times Lex-spalte skriver at kursoppgangen i Seadrill den seneste tiden synes overdrevet, og viser til selskapets høye gjeld i et fortsatt svakt marked noe som er grunnlag for bekymring.

Riggmarkedet er fortsatt overforsynt og flere rigger er på vei inn i markedet, skriver avisen.

I høyspesifikasjons-segmentet av ultradypvanns-markedet er 25 rigger av en flåte på om lag 165 inaktive. Ytterligere 45 blir tilgjengelige i år og neste år, hvorav fire tilhører Seadrill, fremheves det. Ratene ventes å falle tross skraping.

Avisen er også skeptisk til Seadrills strategi om å bygge rigger med håp om å få kontrakt for disse, snarere enn å sikre kontrakt på forhånd.

«Konsensus blant analytikerne er at inntjeningen bare vil falle forsiktig over de neste årene. Det virker optimistisk», heter det.

Seadrills verdsettelse på syv ganger EV synes ikke å prise inn trusselen forbundet med lavere inntjening, mener Lex.

Hovedindeksen på Oslo Børs sluttet ned 1,46 prosent til 636,55 poeng, omsatt for 3,3 milliarder kroner.

Les også:
- Endrer bildet og utsiktene for norsk økonomi ganske dramatisk
- Det er alle milliardene som skal inn der som gjør at dette ikke blir helt svarte natten
- Rentekuttet kommer (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.