Supplyaksjen Dof stupte over 30 prosent på Oslo Børs på det meste torsdag etter at selskapet meldte om problemer med å refinansiere gjelden og at det vil trolig komme i brudd med lånebetingelsene.

«Som et resultat av den fortsatt utfordrende markedssituasjonen har gruppen opplevet at den ordinære rulleringen (eller refinansieringen) av eksisterende lånefasiliteter er meget utfordrende. Denne nye situasjonen vil trolig føre til at gruppen kommer i brudd med sine finansielle lånebetingelser i nær fremtid og at gruppen ikke blir i stand til å betale tilbake (eller rullere) visse av sine eksisterende lån når de forfaller,» skriver Dof i børsmeldingen i forbindelse med fremleggelsen av tallene for første kvartal.