Tirsdag kom Det internasjonale energibyrået IEA med en sjokkerende rapport som konkluderer med at dersom man skal nå målene om netto nullutslipp i 2050 så må alle nye investeringer i olje- og gassindustrien stanse opp umiddelbart. Samt alle investeringer i kullkraft, selvfølgelig.