DNO-aksjen har falt 25 prosent siden selskapet tirsdag i forrige uke annonserte en rettet emisjon på 975 millioner kroner. Bare mandag falt aksjen fem prosent.

Mens DNO har fått inn 975 millioner sårt tiltrengte kroner, har markedsverdien av selskapets egenkapital falt med 3,6 milliarder kroner (emisjons­­beløpet ikke medregnet). Før emisjonen ble kjent, sto DNO-aksjen i 14,7 kroner, og selskapets egenkapital var priset til 15,1 milliarder kroner. Nå er den samme egenkapitalen priset til 11,5 milliarder kroner.

Budskapet fra aksjemarkedet er ikke til å misforstå. Emisjonen og betingelsene knyttet til den er ikke verdiskapende for DNOs aksjonærer. Det er et budskap som burde ha skapt dyp uro i DNO-styret, men ser ikke ut til å gjøre det. DNO-styret har etterhvert gjort så mange merkelige disposisjoner, og er i ferd med å få et belastet rykte for sin utøvelse av «corporate governance».

Analytiker Theodor Sveen-Nilsen i Swedbank har vært kritisk til emisjonen og har nedgradert DNO-aksjen fra kjøp til reduser. Kursmålet er mer enn halvert fra 22 til ti kroner. I den hastigheten som DNO-aksjen faller, vil kursmålet på ti kroner være nådd om ikke lenge.

Swedbank har tidligere publisert en analyse med fire gode spørsmål om DNO-emisjonen. Hvorfor var ikke hoved­aksjonæren Rak med i emisjonen? Hvorfor kjøpte DNO i 2014 Rak-aksjer for 39 millioner dollar? Hvorfor selger ikke DNO sine aksjer i Rak for å skaffe pengene som selskapet trenger? Spørsmål fire er hvorvidt emisjonen indikerer at DNO har lav tiltro til at det blir noe eksportbetalinger for oljen i 2015.

DNO solgte i forbindelse med emisjonen 13 millioner egne aksjer som var kjøpt til en gjennomsnittlig kurs på 8,10 kroner. DNO fikk 172,3 millioner kroner for disse aksjene. Hadde aksjene vært solgt i dagens marked, ville DNO fått bare 145 millioner kroner. Tapet på 27 millioner kroner har DNO lempet over på sine nye aksjonærer.

Forøvrig på Oslo Børs, Marine Harvest falt 4,6 prosent etter at selskapet tilbød obligasjons­eierne å konvertere til Marine Harvest-aksjer. Da Marine Harvest i 2013 la ut det konvertible obligasjonslånet på 350 millioner euro, hadde ledelsen neppe i sin villeste fantasi tenkt at aksjen skulle stige over 80 prosent på to år. Nå må lånet hankes inn og det må ryddes i balansen.

Det er et femårig, konvertibelt obligasjonslån på 350 millioner euro som ble utstedt 1. mai 2013. Lånet fikk en lav rente 2,4 prosent, men nedsiden fra selskapets side er obligasjons­eiernes rett til å konvertere til aksjer dersom kursen stiger til et visst nivå. Hovedeier John Fredriksen har lenge vært en ivrig bruker av konvertible obligasjoner, både i Marine Harvest og i tørrlastrederiet Golden Ocean.

Dersom selskapets ledelse tror på kun moderat kursoppgang i lånets løpetid, kan et konvertibelt obligasjonslån gi en svært billig tilgang på fremmedkapital. Men det skulle vise seg at Marine Harvest-oppgang har steget langt mer enn de fleste trodde var mulig i 2013, hovedsakelig på grunn av boomen i laksemarkedet. Aksjen nådde en topp på over 110 kroner i midten av januar, men har siden falt noe tilbake og handler nå under 100 kroner aksjen.

Obligasjonseierne fikk en konverteringsrett (30 prosent over referansekursen) som ble fastsatt til 90 kroner. Men Marine Harvest-aksjen strøk over 90 kroner allerede i oktober ifjor, og obligasjons­eierne har hatt rett til å konvertere til aksjer.

Konverteringsretten gjelder ut lånets løpetid til 2018.

«Aksjemarkedet har gått mye bedre enn mange har ventet. Obligasjonen har vært «in the money» lenge,» sier analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea.

Han mener Marine Harvest nå tilbyr konvertering for å få ryddet opp i balansen. Selskapet vil ha bort usikkerheten som har vært om hvor mange nye aksjonærer som potensielt kunne komme inn på eiersiden som følge av konverterings­retten.

Ved full konvertering vil det bli trykket 40 millioner nye aksjer, som utgjør cirka ti prosent av dagens antall aksjer i selskapet. Dette vil bety lavere inntjening per aksje.

Pareto skriver at selskapets netto rentebærende gjeld, som var på 2,3 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2014, vil bli redusert, og at utbytte­­kapasiteten, alt annet like og gitt at alle aksepterer konverteringstilbudet, vil bli økt med fem kroner per aksje.

Marine Harvest skriver i en børsmelding at hensikten med konverteringstilbudet er å posisjonere selskapets balanse for ytterligere organisk vekst og strategiske investeringer.

Les hele avisen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.