Administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund ba i et intervju med DN i går om at oljeselskapene, og da spesielt Statoil, må betale fraktrater som rederne kan leve av.

Følg utviklingen på Oslo Børs på DN Investor.

«Ratene må opp. Vi må sikre bærekraftig lønnsomhet i hele verdikjeden.