Marine Harvest-aksjen faller tre prosent på formiddagen etter at selskapet har tilbudt eierne av et obligasjonslån å konvertere til aksjer eller bli kjøpt ut med kontanter. Årsaken til kursfallet er utvanningseffekten, siden nye aksjonærer vil bety en lavere inntjening per akse. Men utvanningseffekten kunne blitt enda verre hadde Marine Harvest-ledelsen utsatt pinen ytterligere.

Lånet det er snakk om er et femårig, konvertibelt obligasjonslån på 350 millioner euro som ble utstedt 1. mai 2013. Lånet fikk en lav rente 2,4 prosent, men nedsiden fra selskapets side er obligasjonseiernes rett til å konvertere til aksjer dersom kursen stiger til et visst nivå. Hovedeier John Fredriksen har vært en ivrig bruker av konvertible obligasjoner i mange år, både i Marine Harvest og i tørrlastrederiet Golden Ocean.

Dersom selskapets ledelse tror på kun moderat kursoppgang i lånets løpetid, kan et konvertibelt obligasjonslån gi en svært billig tilgang på fremmedkapital. Men det skulle vise seg at Marine Harvest-oppgang har steget langt mer enn de fleste trodde var mulig i 2013, hovedsakelig på grunn av boomen i laksemarkedet. Aksjen nådde en topp på over 110 kroner i midten av januar, men har siden falt noe tilbake og handler nå under 100 kroner aksjen. Men vi snakker likevel om en kursoppgang på nesten 70 prosent siden 2013.

Obligasjonseierne fikk en konverteringsrett til 30 prosent over referansekursen, som ble fastsatt til 90 kroner. Men Marine Harvest-aksjen strøk over 90 kroner allerede i oktober ifjor, og obligasjonseierne har hatt rett til å konvertere til aksjer. Det er det ikke så mange som gjorde da, de fleste har vel vært trygge på at aksjen skulle videre opp. Konverteringsretten gjelder ut lånets løpetid til 2018.

«Aksjemarkedet har gått mye bedre enn mange har ventet. Obligasjonen har vært «in the money» lenge,» sier analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea.

Han mener Marine Harvest nå tilbyr konvertering av obligasjonen for å få ryddet opp i balansen. Selskapet vil ha bort usikkerheten som har vært om hvor mange nye aksjonærer som potensielt kunne komme inn på eiersiden som følge av konverteringsretten.

Ved full konvertering vil det bli trykket 40 millioner nye aksjer, som utgjør cirka ti prosent av dagens antall aksjer i selskapet. Dette vil bety lavere inntjening per aksje, sant at netto rentebærende gjeld går ned.

Pareto skriver at selskapets netto rentebærende gjeld, som var på 2,3 milliarder korner ved utgangen av fjerde kvartal 2014, vil bli redusert, og at utbyttekapasiteten, alt annet like og gitt at alle aksepterer konvertingstilbudet, vil bli økt med fem kroner per aksje.

Marine Harvest skriver i en børsmelding at hensikten med konverteringstilbudet er å posisjonere selskapets balanse for ytterligere organisk vekst og strategiske investeringer. Hovedårsaken er trolig et ønske om å rydde opp i balansen, slik at det ikke skal herske tvil om hvor mange nye aksjonærer som plutselig kan komme inn på eiersiden ved en senere konvertering.

Marine Harvest tilbyr en ekstra gulerot på 33 millioner euro for å friste obligasjonseierne til å takke ja til tilbudet. 40 prosent av eierne har allerede takket ja.

 

 

 

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.