Flyselskapet Norwegian har kalt inn aksjonærene til en ekstraordinær generalforsamling 17. desember der det foreslås en fortrinnsrettsemisjon på fire milliarder kroner. Kapitalutvidelsen vil ikke bare utradere dagens aksjonærer, men den forutsetter også en grunnleggende restrukturering av Norwegian.

Tegningskursen skal settes til mellom fem og 40 kroner, men først må Norwegian-aksjene spleises slik at 100 aksjer blir til en ny.