Supplyrederiet Solstad Offshore har fått på plass en avtale med bankene, der DNB er den største, som konverterer 10,9 milliarder kroner i gjeld til aksjer tilsvarende mellom 64 og 75 prosent av aksjene i Solstad Offshore.

Eksisterende aksjonærer vannes ut dramatisk, men storeierne Solstad-familien, Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker og John Fredriksen får mulighet til å sikre seg en eierandel rundt 33 prosent etter restruktureringen ved å spytte inn 70 millioner kroner i en mikroemisjon.