Det var 13. januar at papirprodusenten Norske Skog kom med et resultatvarsel. Selskapet er hardt rammet av pandemien som har medført en brems i etterspørselen etter publiseringspapir. Samtidig varslet selskapet en rettet emisjon på 400 millioner kroner, samt at hovedeier Oceanwood ønsket å selge aksjer for 400 millioner kroner.