Det nystartede flyselskapet Flyr er blitt tatt imot med åpne armer på Oslo Børs etter at aksjen ble notert på Euronext Growth på mandag. Aksjen handles nå til 6,1 kroner, som er opp 22 prosent fra tegningskursen på fem kroner i den rettede emisjonen nylig på 600 millioner kroner.