Hydrogenselskapet NEL meldte 15. juni at det hadde gjennomført en rettet emisjon på 1,3 milliarder kroner til kurs 18,45 kroner. Tegningskursen ble satt med en rabatt på 3,9 prosent av den volumvektene markedskursen samme dag.

NEL hadde ved utgangen av første kvartal en kontantbeholdning på 1,2 milliarder kroner og behøvde slik sett ikke gjøre noen emisjon nå.