Oppstartsselskapet Quantafuel – et selskap som skal omdanne avfallsplast til ny plast og lavkarbon drivstoff – har doblet seg i verdi på Oslo Børs i år. Bare i dag stiger aksjen nye åtte prosent. Selskapet prises nå til 4,2 milliarder kroner. Quantafuel er dermed i den eksklusive klubben med moteaksjer på Oslo Børs som NEL, Pexip Holding og Kahoot som alle har det til felles at de er oppstartselskaper med mager inntjening, men der investorene priser inn enorme forventninger til fremtidig inntjening.