Eiendomsaksjen Entra faller over seks prosent etter at den svenske beileren SBB i en melding erkjenner at det ikke vil oppnå 90 prosent akseptgrad på sitt bud, og at budet trolig derfor faller.

«SBB offentliggjør hermed at SBB ikke kommer til å frafalle akseptvilkåret, basert på en bedømmelse om at SBB ikke finner det tilstrekkelig attraktivt å emittere vederlagsaksjer på nåværende aksjekurs på SBBs B-aksje uten å kunne realisere de synergier som akseptnivået på 90 prosent forutsatte,» skriver SBB.