Koronakrisen og nedstengningen av aktiviteten har ført til nesten full stopp i verdiskapingen i Norge, og en kraftig økning i arbeidsledigheten.

Men som i alle kriser, det er også vinnere.