Det var i midten av juni at Kristin M. Olsen (87) meldte om kjøpet av 53.000 aksjer i Fred. Olsen Energy, som hun hadde betalt 15,60 kroner per aksje for, til sammen 826.800 kroner. Kristin M. Olsen er mor til styreleder Anette Olsen i Fred. Olsen Energy og som nærstående til en primærinnsider må hun derfor melde om aksjekjøpet til Oslo Børs.

Følg utviklingen på Oslo Børs på DN Investor.