Den John Fredriksen-kontrollerte riggaksjen Archer har ikke vært til annet enn plunder og heft og massive tap for aksjonærene, men for første gang tar Pareto nå sjansen på å innlemme aksjen i meglerhusets anbefalte månedsportefølje. Det er trolig hovedårsaken til at aksjen steg 3,4 prosent på mandag.