Meglerhuset Pareto er på gaten med en rapport om «high yield»-markedet i 2019. Dette er en betegnelse på markedet for obligasjonslån for selskaper som ikke har såkalt «investment grade»-status. Renten på «high yield»-lån er ofte høy fordi kredittkvaliteten er lavere enn for «investment grade»-selskaper.