Nordic Unmanned, et selskap som driver med droner, stuper over 40 prosent etter at selskapet har gjort en rettet emisjon på 70 millioner kroner til kurs seks kroner. Det gir en rabatt på hele 47 prosent målt mot sluttkursen onsdag. En slik rabatt kan ikke betegnes som annet enn rent opphørssalg, og må da være den høyeste rabatten som er gitt på en kapitalinnhenting på Oslo Børs i år.