Det John Fredriksen-kontrollerte riggselskapet Northern Drilling meldte natt til onsdag at det hadde fulltegnet en rettet emisjon på 100 millioner dollar i datterselskapet Northern Rig Holding som skal få nytt navn Northern Ocean.

Poenget er at Northern Drilling skal skille ut de to hardværsriggene West Mira og West Bollsta i et nytt børsnotert selskap Northern Ocean, få med seg 100 millioner dollar i ny kapital, og bli børsnotert som et separat selskap.