Bank Norwegian hadde i tredje kvartal renteinntekter på 1,1 milliard kroner. Ganget med fire gir det årlige renteinntekter på 4,4 milliarder kroner. Delt på samlede utlån på 30,1 milliarder kroner får man en gjennomsnittlig rente på 15 prosent. Det er en høy rente. Det hadde vært så sin sak om de lånte pengene ble brukt på investeringer som ga en avkastning som oversteg innlånskostnaden, men det kan man utelukke.