Rettelse: DN skrev i en tidligere versjon av denne kommentaren at Bank Norwegians renteinntekter i tredje kvartal var 2,2 milliarder kroner. Dette er feil. Renteinntektene i tredje kvartal var 1,1 milliarder kroner.

Bank Norwegian hadde i tredje kvartal renteinntekter på sine utlån til kundene på 1,1 milliard kroner. Gang det med fire for å få et estimat på årlige renteinntekter så får man 4,4 milliarder kroner. Del det på samlede utlån til kundene ved utgangen av tredje kvartal på 30,1 milliarder kroner, så får man en gjennomsnittlig rente på 15 prosent.