Orkla har en kjedelig historikk med å selge billig og kjøpe dyrt. Mandagens salg av halvparten i Sapa føyer seg inn i rekken. Salget priser Sapa til 27 milliarder kroner. Det er billig målt mot de 40 milliarder kroner som DN på nyhetsplass tidligere har skrevet var Orklas interne verdivurdering på Sapa.