Flyaksjen Norse Atlantic faller syv prosent til 11,7 kroner etter at selskapet har annonsert en rettet emisjon på 45 millioner dollar (501 millioner kroner) med tegningskurs 11 kroner. Emisjonen er fulltegnet.

Der to største eierne, Scorpio Holdings med 20,5 prosent eierandel og B T Larsen & Co med 19,9 prosent eierandel, tegner seg for 150 millioner kroner hver.