Det er klokt å legge til grunn at det kommer en betydelig korreksjon før eller senere på Oslo Børs, og da helst før. En gruppe aksjer vil da være mest utsatt for de største kursfallene, og det er aksjer med svak balanse. En måte å finne aksjene med svakest balanse er å rangere selskapene på Oslo Børs med den laveste andelen markedsverdi delt på selskapsverdien, altså verdien av gjeld og markedsverdi.