Vi opplever et krakk på Oslo Børs, men koronakrisen er på ingen måte begrenset til børsnoterte aksjer. Nedstengningen av samfunnet påvirker det meste av næringsvirksomhet, men turisme og transport er særlig sårbare sektorer.

Det er vanskelig å tenke seg en annen næringslivsaktør enn Petter Stordalen som er hardere rammet av koronakrisens herjinger innen turisme.