Dette handler om «margin calls», prosessen der banker tvinger investorer med gjeldsfinansierte aksjekjøp til umiddelbart å hoste opp mer penger i sikkerhet.

Følg utviklingen på Oslo Børs på DN Investor.

Det nådeløse alternativet er tvangssalg.