Raimond Pettersen er gründer av Komplett Bank og satt som konsernsjef inntil han trakk seg på dagen 15. januar i år. Han jobbet som strategisk rådgiver i banken frem til i mai.

Følg utviklingen på Oslo Børs på DN Investor.