Ta en titt på kursgrafen over. Den grønne linjen viser kursutviklingen for lavprisselskapet Ryanair, mens den blå viser Norwegian. Som man kan se skjedde det noe dramatisk i november i fjor. Mens kursutviklingen i de to flyselskapene hadde fulgt hverandre i perioden frem til november har aksjekursene siden da utviklet seg helt motsatt. Ryanair-aksjen har steget mot himmelen, mens Norwegian-aksjen har falt kraftig.

Følg utviklingen på Oslo Børs på DN Investor.