Oppdrettsaksjene på Oslo Børs svingte kraftig fredag før og rett etter finansminister Trygve Slagsvold Vedums møte med bransjeorganisasjonen Sjømat Norge. Utover dagen så markedet ut til å enes om at kursene skulle ned.

Salmar, det oppdrettsselskapet med størst andel produksjon i Norge, falt 3,3 prosent.